Revír

POPIS RYBÁŘSKÉHO REVÍRU

MO ČRS v Žiželicích nad Cidlinou

_________________________________________________________________________________________________

 

Samostatně hospodařící MO ČRS v Žiželicích nad Cidlinou vykonává na základě rozhodnutí MZ ČR č.j.: 1463/10/92-310, ze dne 22.06. 1992 rybářské právo v rybářském revíru:

 

čís. revíru:  411 010     název revíru: CIDLINA 2

délka toků … 10 km,  výměra vodních ploch … 13 ha

 

Popis rybářského revíru:

 

Řeka Cidlina, přítok Labe. Od česlic a jezu na vtoku do Žehuňského rybníka u osady ZBRAŇ až k jezu u obce LOUKONOSY a na Mlýnské Cidlině od „Končické špičky“, včetně toku FÁBERKA, až k soutoku Mlýnské Cidliny s potokem RTANOVA nad obcí HRADIŠŤKO II.

 

 

 

Součástí revíru je i tok:

 

·        JÁNSKÁ STROUHA, od „Splávku u Šůmy“ až po vtok do koryta Cidliny

·        rybářsky nevýznamný tok VCHÝNICKÁ SVODNICE, k.ú. Bílé Vchýnice, od silnice Kolesa - Tetov, po zaústění do Mlýnské Cidliny

 

 

 

 

Mapa revíru čís.: 411 010, Cidlina 2: